DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Het Manhuisfonds

Algemeen

Het Manhuisfonds is gesticht in 1567 en bood en biedt financiële ondersteuning aan behoeftigen. Waren dat in de beginjaren vier oude mannen die zichzelf niet konden bedruipen, in de loop van de tijd werd de definitie van behoeftig steeds ruimer. Zeker na de komst van de moderne welvaartsstaat was er geen echte diepe, schrijnende armoede meer. Het fonds richtte zich in toenemende mate op het ondersteunen van een bont geheel aan verenigingen en organisaties uit de dorpen Rossum en Hurwenen die een maatschappelijke bijdrage leveren.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Carel Baron van Randwyck (voorzitter), John Vogel (secretaris), Ruud van Osch (penningmeester), Jan Willem Nieuwenhuys (bestuurslid) en Rian van Mil (bestuurslid).

Het bestuur komt minimaal één keer per jaar (in de maand mei) samen. Tijdens die jaarvergadering worden ook verzoeken om een financiële bijdrage behandeld. Wanneer nodig vergadert het bestuur ook meer keren per jaar, al dan niet via moderne communicatiemiddelen.

Werkwijze

De verzoeken om een bijdrage worden getoetst aan de doelstelling van het fonds en aan het bijdragebeleid. Het bestuur neemt aan de hand van de aangeleverde informatie een beslissing op het verzoek.

Fondsvermogen en donaties

Oorspronkelijk werd het vermogen van het Manhuisfonds gevormd vanuit diverse landerijen die in eigendom waren. Momenteel is er nog maar één stukje weiland in bezit, dat is gelegen aan de Manhuisstraat in Rossum.

Het bestuur ziet er op toe dat de koopkracht van het vermogen in stand blijft. De resterende opbrengsten zijn beschikbaar voor het doen van toekenningen.

 

Jaartal            Aantal donaties            Totaal toegekend (€)

2017                                9                                   14.400

2018                                7                                   11.525

2019                                6                                    6.920

2020                                2                                    4.000

2021                                0                                         0

2022                                7                                  15.215